โปรโมชั่น
พิเศษสำหรับเดือน ตุลาคม ราคาพิเศษ 1250 บาท

*หมายเหตุ*
1. โปรโมชั่นนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ตุลาคม 2554
2. โปรโมชั่นนี้ สำหรับบ้านแฝดเท่านั้น
3. ราคาสำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
4. กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า ก่อน 7 วัน